Aktualności

 • X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans 2013

  W dniach 16-19 kwietnia 2013 roku w Szczyrku odbyła się X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans 2013 (Logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie).

  Konferencja została zorganizowana przez Wydział Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oraz Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. Patronat nad konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik.

  Więcej…  
 • XXV Międzynarodowa Konferencja nt. "Systemy i środki transportu samochodowego" - SAKON - 2014

  W dniach 18-20 września 2014 roku w Rzeszowie-Przecławiu odbyła się XXV Międzynarodowa Konferencja nt. "Systemy i środki transportu samochodowego".
  Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Silników Spalinowych i Transportu Politechniki Rzeszowskiej w zabytkowych wnętrzach siedziby Rejów w Przecławiu k. Mielca.

  Więcej…  
 • Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2014

  W dniach 3-4 kwietnia 2014 roku na Politechnice Gdańskiej odbyła się dziesiąta, jubileuszowa edycja seminarium GAMBIT. Tegoroczne seminarium miało inną niż dotychczas formułę – pierwszego dnia odbyła się Otwarta Sesja Plenarna, zaś drugiego dnia - po raz pierwszy - miały miejsce Warsztaty Naukowe.

  Więcej…  
 • XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa TransComp 2014

  W dniach 1-4 grudnia 2014 roku w Zakopanem odbyła się XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa TransComp 2014 „Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu”.

  Więcej…  

Online

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

foto

W dniach 24-26 czerwca 2013 r. na terenie Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej odbył się V Międzynarodowy Kongres Silników Spalinowych. Tematyka Kongresu obejmowała nowe osiągnięcia w dziedzinie konstrukcji, badań i produkcji silników spalinowych, materiałów eksploatacyjnych i zagadnienia ekologii.

Główne tematy Kongresu to:
• systemy wtrysku paliwa i tworzenia mieszaniny palnej,
• procesy spalania w silnikach ZI i ZS,
• sterowanie procesem spalania w silnikach,
• obciążenia cieplne silników i wykorzystanie ciepła,
• paliwa alternatywne,
• pomiary i kontrola emisji,
• alternatywne źródła napędów,
• osprzęt silników,
• badania, diagnostyka, trwałość i niezawodność silników,
• modelowanie i optymalizacja procesów w silnikach,
• tendencje w technologii i produkcji silników spalinowych.

Przedstawiciele Instytutu Transportu Samochodowego i ODIUT Automex Sp. z o.o. zaprezentowali artykuł pt. "Koncepcja systemu do zautomatyzowanej oceny infrastruktury drogowej", autorzy: Ewa Łazowska, Tomasz Kamiński, Michał Niezgoda, Mikołaj Kruszewski, Rafał Grzeszczyk.

Streszczenie: Unia Europejska podejmuje działania zmierzające do zmniejszenia ryzyka związanego z użytkowaniem infrastruktury drogowej. Jednym z istotnych elementów wpływających na poziom zagrożenia uczestników ruchu drogowego jest architektura i stan techniczny infrastruktury. W celu ujednolicenia procedur oceny, nowo-budowanych dróg i ich otoczenia, w obszarze Unii Europejskiej jest Dyrektywa 2008/96/WE, która nakłada obowiązek stosowania audytów na wszystkich eksploatowanych i projektowanych drogach transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Tego obowiązku musi w Polsce dopełnić Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz 27 prezydentów miast na prawach powiatów, którzy nadzorują łącznie około 4800 km dróg tzw. sieci TEN-T w Polsce. Naprzeciw nowej potrzebie rynkowej wychodzi projekt EYEVID, którego celem jest wytworzenie zaawansowanych narzędzi i metodologii oceny najważniejszego aspektu bezpieczeństwa na drodze – widoczności. W tym celu przewiduje się wykorzystanie urządzeń okulograficznych i wysokiej klasy symulatorów jazdy. W efekcie będzie opracowane interaktywne narzędzie wspomagające ocenę infrastruktury drogowej w aspekcie widoczności. Badania będą zatem prowadzone w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. W artykule opisano założenia przyjęte w projekcie, planowane efekty i sposób ich realizacji.

Link do strony konferencji:  http://www.kongres.ptnss.pl/

Konsorcjum

Instytut Transportu Samochodowego

logo itsInstytut Transportu Samochodo- wego jest wiodącym w Polsce ośrodkiem badawczo-rozwojowym, który zajmuje się interdyscyplinarnymi badaniami w zakresie transportu, dlatego stał się liderem konsorcjum realizującym europejski projekt EYEVID.

Czytaj dalej...  

Neuro Device Group Sp. z o.o.

neurodevice logo tonalneNeuro Device Group Sp. z o.o., jako pierwsza i nadal jedyna firma na rynku Polskim zajmuje się projektowaniem, budową i wyposażeniem laboratoriów badawczych z zakresu badań czynnościowych układu nerwowego

Czytaj dalej...  

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

logo wiml miniWojskowy Instytut Medycyny Lotniczej jest jednym z nielicznych w skali europejskiej ośrodków naukowo-badawczo-szkoleniowych i kliniczno-diagnostycznych, specjalizujących się w problematyce medycyny lotniczej.

Czytaj dalej... 

 

ODUIT Automex Sp. z o.o.

logo automexODIUT Automex Sp. z o.o. dysponuje potencjałem umożliwiającym przeprowadzanie badań stosowanych w zakresie projektowania mikroprocesorowych systemów  kontrolno-pomiarowych oraz urządzeń mechatronicznych.

Czytaj dalej... 

Politechnika Rzeszowska

logo PRPolitechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza jest najstarszą i jednocześnie największą uczelnią techniczną w województwie podkarpackim. Obecnie kształci się tu ok. 17,5 tys. studentów na 6 wydziałach.

Czytaj dalej...